Karnataka State Archives Department

 

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೋಹನ್ಭಾ.ಆ.ಸೇ

(ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು)

ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಆರ್. ವಿಶುಕುಮಾರ್

(ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು)(ಪ್ರ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹುಡುಕು ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

eofficelogo(ಕಾಗದ ರಹಿತ ಇಲಾಖೆ) ಅನುಷ್ಠಾನ 10 Nov 2016

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 2368/2011 ದಿನಾಂಕ: 09.02.2017ರ ತೀರ್ಪು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಧನ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗೌರವ ಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 2018-19

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ
DISCLAIMER: Content owned, maintained and updated by Karnataka State Archives Department.


Facebook Youtube Youtube Youtube WEBSITE DESIGNED BY: KSA, Bangalore

WEBSITE HOSTED BY:
National Informatics Centre, Bangalore