Karnataka State Archives Department

 

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

(ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು)

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮಾಲ

(ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು)

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೋಹನ್ಭಾ.ಆ.ಸೇ

(ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು)

ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಆರ್. ವಿಶುಕುಮಾರ್

(ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು)(ಪ್ರ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹುಡುಕು ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

eofficelogo(ಕಾಗದ ರಹಿತ ಇಲಾಖೆ) ಅನುಷ್ಠಾನ 10 Nov 2016

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 2368/2011 ದಿನಾಂಕ: 09.02.2017ರ ತೀರ್ಪು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಧನ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗೌರವ ಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 2018-19

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ
DISCLAIMER: Content owned, maintained and updated by Karnataka State Archives Department.


Facebook Youtube Youtube Youtube WEBSITE DESIGNED BY: KSA, Bangalore

WEBSITE HOSTED BY:
National Informatics Centre, Bangalore