Shri Siddaramaiah
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ
(ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು)

 

 

 

 

 

 

 Shri Chakravarthi IAS
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
(ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು)

 

 

 

Smt. Umashree
ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ
(ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು)

 

 

 

 

 

 

Vishukumar
ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಆರ್. ವಿಶುಕುಮಾರ್
(ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು)(ಪ್ರ)

Karnataka State Archives Department

 

eofficelogo(ಕಾಗದ ರಹಿತ ಇಲಾಖೆ) ಅನುಷ್ಠಾನ 10 Nov 2016 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ

 


 


 


 


 


DISCLAIMER: Content owned, maintained and updated by Karnataka State Archives Department.

Facebook Youtube Youtube Youtube WEBSITE DESIGNED BY: KSA, Bangalore

WEBSITE HOSTED BY:
National Informatics Centre, Bangalore