Shri Siddaramaiah
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ
(ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು)

 

 

 

 

 

 

 Shri Chakravarthi IAS
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
(ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು)

 

 

 

Smt. Umashree
ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ
(ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು)

 

 

 

 

 

 

M S Archana KAS
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಅರ್ಚನಾ ಕ.ಆ.ಸೇ
(ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು)(ಪ್ರ)

Karnataka State Archives Department

 

eofficelogo(ಕಾಗದ ರಹಿತ ಇಲಾಖೆ) ಅನುಷ್ಠಾನ 10 Nov 2016 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ರೀಯ ಧನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗೌರವ ಧನ(ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಸಂಶೋದನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ

 


 


 


 


 


DISCLAIMER: Content owned, maintained and updated by Karnataka State Archives Department.

Facebook Youtube Youtube Youtube WEBSITE DESIGNED BY: KSA, Bangalore

WEBSITE HOSTED BY:
National Informatics Centre, Bangalore